DS Corona av Haugesund torpederes av en tysk ubåt på reise fra Alexandria til Bengazi. Skipet holder seg flytende og slepes inn til Tobruk, hvor det senere synker. (05.02.1943)