Nord- og Vestmarka åpnes for sportsfiskerne, melder Aftenposten. Det er undertegnet en omfattende kontrakt mellom godseier Løvenskiold og Oslo, Aker og Bærum kommuner. (09.02.1943)