Det går et skred på Digranes på vestsida av Sørfjorden omtrent ti kilometer fra Odda. Læreren ved skolen, Tormod Eitrheim, er i skolestua med åtte barn i alderen 7-12 år når han hører det klirrer i en ukittet rute. Han tar med seg elevene og springer ut fra skolehuset med det livstruende skredet i hælene. Barna og læreren berger seg, men hunden hans mister livet. Skredet raserer bygdeveien, en gårdsvei, skog, dyrket mark og frukttrær, og det knuser skolehuset, dampskipskaien, et naust og to sagbruk. Skadetaksten viser skader for omtrent 130 000 kroner. (19.02.1943)

I tiden etter det store tyske nederlaget ved Stalingrad, blir Tysklands befolkning gjenstand for vidtrekkende mobiliseringer, i det som er et forsøk på å omstille landet til en forsvarskamp som også befolkningene i de okkuperte områdene, innbefattet Norge, blir tiltenkt en funksjon i. Josef Terboven, som overvar Hitlers situasjonsvurdering i Rastenburg 7. februar og fikk et inntrykk av hvordan føreren ønsker å utnytte Europas ressurser maksimalt i den forestående krigsinnsatsen, har i dag et møte med Vidkun Quisling på Skaugum. Quisling responderer som forventet og sier seg beredt til «uten forbehold» å bistå ved en forestående arbeidsmobilisering i Norge. Planen er å foreta en storstilt registrering av alle norske menn mellom 18 og 55 år, samt alle kvinner mellom 21 og 40 år, med sikte på å velge ut kandidater til tjeneste. (19.02.1943)