Tysklands pressede militære stilling gjør det stadig vanskeligere å forsyne byggeprosjektene i Norge. I dagene etter kapitulasjonen i Stalingrad, aksepterer Hitler motvillig at Polarjernbanens nordligste del, strekningen mellom Narvik og Kirkenes, inntil videre blir utsatt. Imidlertid skal byggingen fortsette med uforminsket styrke på strekningen mellom Mo i Rana og Narvik. Flere krigsfanger og tvangsarbeidere skal sendes til Polarjernbanen, lover Føreren. (06.02.1943)