Fungerende landsleder for Kvinnehirden, Randi Roberg, meddeler gjennom NTB at NS i den nærmeste fremtid skal starte Nasjonal Samlings barnegrupper. Gruppene skal omfatte barn mellom 4 og 10 år – altså før de er så gamle at de kan komme inn i Ungdomsfylkingen. I hvert fylke skal det oppnevnes en leder som skal organisere arbeidet. (12.02.1943)

Mange vordende mødre fortviler over den prekære mangelen på barnevogner. De må betale svimlende priser for de få vognene som averteres til salgs. For å avhjelpe nøden bør myndighetene sørge for beslagleggelse av brukte barnevogner som står ubenyttet, foreslår en kvinne som er på jakt etter en brukbar vogn. (12.02.1943)