Etter et opphold på Grini, blir Sonja Coucheron sendt til kvinneleiren Ravensbrück som NN-fange. Årsaken er at hun ble dømt for medvirkning til «faneflukt» da hun i mai 1940 hjalp en tysk soldat som deserterte. Hun har i tillegg vært i Gestapos søkelys etter å ha vært involvert i utgivelse av illegale aviser. (15.02.1943)

Tre menn som utgir seg for å være etterforskere i Sikkerhetspolitiet, oppsøker en frue i Amtmann Meinichs gate i Oslo, beslaglegger fruens brennevin og tobakk og gir henne kvittering før de forsvinner. (15.02.1943)