Alle offentlig ansatte «tyskertøser» blir fradømt sin stilling, med bakgrunn i en provisorisk anordning forfattet av London-regjeringen i dag. Denne «tjenestemannsanordningen» fastslår at «unasjonal atferd» medfører oppsigelse fra stillinger innen stat og kommune. Det blir ikke tatt hensyn til om den «unasjonale atferden» har funnet sted før anordningen ble vedtatt, og kanskje ikke engang kan dokumenteres av annet enn rykter om personen. Etter hvert vil andre «tyskertøser» oppleve å bli utstøtt av familie og sosiale nettverk. Bildet viser tyske soldater sammen med norske kvinner i Brønnøysund. (26.02.1943)

Det nedlegges forbud mot å arrangere eller delta i offentlig dans. Politidepartementet kan gjøre unntak for øvelse og oppvisning i norsk folkeviseleik, og enkelte danseskoler får fortsette virksomheten på bestemte betingelser. (26.02.1943)

Det er utført en ny sabotasjeaksjon mot Thamshavnbanen: Planen er egentlig å ødelegge kaiene på Thamshavn, men bevoktningen er så sterk at sabotasjegruppen Granard i stedet fester magnetiske miner på skipet DS Nordfahrt ved utskipningsanlegget. Aksjonen er vellykket, og det 5000 tonn tunge skipet sprenges, fullastet med svovelkis. Aksjonen er utført av Peter Deinboll, Bjørn Pedersen og Olav Sættem. (26.02.1943)