Tyskerne beslaglegger et 122 000 kvadratmeter stort område på Tøyen der de skal anlegge en stor leir for Kriegsmarine med omtrent 20 brakker. Leiren skal i første rekke være et materiellager, og inngangen skal være fra Monrads gate. Leiren skal også ha fangebrakker for sovjetiske krigsfanger. (11.02.1943)