Håkon Albert Larsen fra Sandefjord, som seiler i alliert tjeneste på forskjellige skip, omkommer i Liverpool når han faller ned i dokken under mørkleggingen. Han etterlater seg kone og ett barn. (07.02.1943)