I en regjeringskonferanse i London blir det referert et brev som Kretsen har skrevet i januar for å utdype sitt syn på hvordan Norge bør styres i overgangen fra krig til fred: Den regjering som da vil bli dannet, må representere alle nasjonale krefter og utføre sine gjøremål på grunnlag av Grunnlovens paragraf 17 inntil et nytt valg har funnet sted. Regjeringen gjør det klart i en erklæring at den umiddelbart etter en frigjøring vil gå av. Regjeringen er samtidig innstilt på at et utvalg vil få i oppdrag å granske dens handlinger, og den foreslår at en samlingsregjering styrer landet inntil et nytt storting kan tre sammen. (08.02.1943)

Sør-Trøndelag politikammer har fått en sjelden sak til avgjørelse: Hvor mange kilo ost plikter en alminnelig geit å skaffe sin eier for å få leve? En mann i Hemne, som i mange år har hatt en geit i pensjon hos en gårdbruker, har hvert år fått 12 kilo ost, men det siste året har leveransen skrumpet inn til tre kilo. Geitas eier har derfor anmeldt gårdbrukeren for underslag av ni kilo geitost. Gårdbrukeren hevder at «tidenes pinaktighet i sin alminnelighet har virket slik på geita at eieren bør være fornøyd med tre kilo ost, som sannelig ikke hvert menneske blir velsignet med nå om dagen». (08.02.1943)