Det blir endringer i arbeidsmåten til Sonderabteilung Lola og Henry Rinnan: Hittil har Rinnan rapportert motstandsfolk til Gestapo-kontaktene Walter Gemmecke og Gerhard Flesch, men nå går gruppen over fra å være et etterretningsbyrå som avdekker motstandsvirksomhet ved å infiltrere og organisere motstandsarbeid, som Rinnan kaller «spill i den negative sektor», til aktiv forhørsvirksomhet som inkluderer aksjonsvirksomhet og såkalte «skjerpede avhør», det tyske sikkerhetspolitiets kodeord for tortur. Antallet agenter i gruppen øker betraktelig utover året, og mange av disse rekrutteres blant desillusjonerte frontkjempere som har vendt hjem til arbeidsledighet. (03.02.1943)

Britiske SOE slår fast at det ikke er plass til en egen organisasjon i Norge utenom Milorg. SOE har til nå organisert egne grupper, delvis sammen med Lingekarer, blant annet for Majavatn-aksjonen, Telavåg-saken og det mislykkede glidefly-raidet mot Rjukan. SOE skal nå kun utføre fremtidige aksjoner etter samråd med norske myndigheter, som hittil ikke har visst om aksjonene i Norge. Et regjeringsmøte i London avklarer samtidig at Milorg skal få rulle ut sin strategi om å trene opp og bevæpne større styrker i Norge. (03.02.1943)

I en tale på Akershus slott betegner Vidkun Quisling kirkekampen som «en lovstridig og ukristelig aksjon av politiserende prester og legfolk» og påstår at de «saboterende prester» lukker øynene for trusselen fra bolsjevismen. (01.02.1943)

Ålesund kommunale elektrisitetsverk og Borgund kommunale elektrisitetsverk innfører rasjonering av strøm. (01.02.1943)

Fire mann er funnet døde av gassforgiftning i skomakerforretningen «Vi kan» i Oslo. En femte person som ble funnet livløs i det innerste av de to verkstedrommene, kommer til bevissthet etter behandling på Ullevål sykehus. (01.02.1943)

«Krisetider er gode tider for lungetuberkulosen. Tiden er nå inne for massevaksinasjon mot tuberkulose», varsler en hovedstadsavis. (01.02.1943)

På årsdagen for statsakten marsjerer en avdeling norske SS-menn på vei fra defilering for NS-føreren ved slottet. (01.02.1943)