Avisene bringer nyheten om at slaget om Stalingrad er slutt. Generalfeltmarskalk Friedrich Paulus har kapitulert, og dermed går 91 000 mann av den 6. tyske armé i russisk fangenskap. Vidkun Quisling kunngjør at alle forlystelsessteder i Norge skal holdes stengt i fire dager for å markere at den 6. armés kamp har endt i nederlag. «Enhver nordmann må ta imot meldingen med sorg i hjertet», heter det i Quislings kunngjøring. (04.02.1943)