Sør-Trøndelag politikammer har fått en sjelden sak til avgjørelse: Hvor mange kilo ost plikter en alminnelig geit å skaffe sin eier for å få leve? En mann i Hemne, som i mange år har hatt en geit i pensjon hos en gårdbruker, har hvert år fått 12 kilo ost, men det siste året har leveransen skrumpet inn til tre kilo. Geitas eier har derfor anmeldt gårdbrukeren for underslag av ni kilo geitost. Gårdbrukeren hevder at «tidenes pinaktighet i sin alminnelighet har virket slik på geita at eieren bør være fornøyd med tre kilo ost, som sannelig ikke hvert menneske blir velsignet med nå om dagen». (08.02.1943)