Motoren til en båt som er planlagt avreist fra Obrestad havarerer, og den kommer seg aldri ut av havna på Obrestad. Gestapo finner en håndskrevet liste med navn på de fleste som skulle være med båten. De fleste av dem arresteres, og forberedelsene til fluktforsøket fører til at mange får dødsstraff. Flere av de arresterte blir torturert uten å røpe noe, og femten mann blir senere henrettet i Trandumskogen. (17.10.1941)