Politiminister Jonas Lie klargjør en midlertidig forordning om hemmelig post- og telegramkontroll. Det er lederen av sikkerhetspolitiet som får myndighet til å sette i gang undersøkelse av post- og telegramforsendelser og holde tilbake slike der han finner det påkrevet av hensyn til «rikets sikkerhet eller opprettholdelse av ro og orden». (22.10.1941)