DS Rask av Stavanger blir senket av tyske fly i Irskesjøen utenfor Tuskar Rock. Sju personer omkommer og fem personer blir plukket opp av en nærliggende båt. (19.10.1941)