Langt over tre millioner soldater fra aksemaktene angriper Sovjetunionen. Mange av disse kommer over fra Finnmark, noe som forklarer den enorme tyske aktiviteten i Kirkenes og omegn de siste ukene. Mange kommer også over fra Finland, som har godkjent utplassering av tyske tropper på nøytralt finsk territorium. Fronten er 1800 kilometer lang. I de tre baltiske statene blir de tyske soldatene hilst som frigjørere. Innen dagens slutt står styrkene 80 kilometer inne på sovjetisk territorium. (22.06.1941)