Winston Churchill holder en tale hvor han gir uttrykk for britisk støtte til Sovjetunionen; de to nasjonene kjemper mot en felles fiende. (22.06.1941)