Eksilregjeringen i London undertegner Inter-Allied Declaration, noe som setter spikeren i kista for nøytralitetslinjen som tidligere utenriksminister Koht har forsøkt å føre, også i eksil fra USA. (12.06.1941)