Justisdepartementet kunngjør at arbeidstakere som melder seg til tjeneste i Norges SS, skal være garantert mot oppsigelse. De har også krav på full lønn fra sin arbeidsgiver under fraværet, uten at dette blir kompensert fra staten. (12.06.1941)