Tyskerne trapper opp ubåtkrigen i Atlanteren, etter at Hitler i slutten av januar varslet at han vil sulte ut britene; alle tilførsler til øyriket skal stanses. De allierte konvoiene er sterkere organisert, med bedre eskorte, men tyske ubåter legger om taktikken og angriper om natten fra forskjellige retninger samtidig. Det anses for risikabelt å bare bruke én enkelt ubåt mot konvoiene. (19.03.1941)