Tyskerne har tatt over veiutbyggingen mellom Årdalstangen og Øvre Årdal. Norsk Hydro selger Tyinfaldene til Nordische Aluminium Aktiengesellschaft, og tyskerne planlegger å fullføre Tyin kraftverk, bygge oksidfabrikk på Årdalstangen og elektrolyseanlegg for produksjon av råaluminium i Øvre Årdal. Tysk krigsindustri trenger aluminium. Bildet viser en tysk ingeniør på befaring. (19.03.1941)