Hirden griser stadig til butikker eid av jøder. Dette liker NS-ledelsen dårlig, og de mener slike spontane aksjoner fører til mer motvilje mot NS. Quisling formidler samtidig at han mener det samme som toppledelsen i Tyskland; «jødeproblemet» må løses ved tvungen utvandring. (19.03.1941)