Britene har mistet mange skip, så de fremforhandler en ny avtale med Nortraship: Omtrent 500 000 tonnasjer på det frie markedet (norske skip i USA-fart) skal avgis til britisk tjeneste. (19.03.1941)