Norske redere i USA har lenge vært skeptisk til Nortraship, fordi de selv ønsker å drive sine fartøyer og ikke ønsker en nasjonalisering av skipsrederiene etter krigen. Trygve Lie mener det «grenser til landsforræderi» at redere ikke vil samarbeide med Nortraship, men dette legger ikke hindringer for at norske redere i USA danner «The Norwegian Shipowners Conference in America» for å sikre rederes interesser utenfor Norge. Et telegram fra statsminister Nygaardsvold gir imidlertid lovnader om at alle skip skal tilbakeleveres til eierne så snart krigen er over. (19.03.1941)