Jacob S. Worm-Müller, som i november ble avskjediget som professor ved UiO og umiddelbart reiste til London, holder en engasjerende tale i London Radio. Han avslutter med at «Amerika kommer med all sin kraft». Les talen: http://virksommeord.no/tale/1563/ (20.02.1941)