I en oppfordring i Sandefjords Blad går det frem at Israelsmisjonen samler inn penger til jøder i Romania og Ungarn. Det er Sandars sokneprest Ole A. B. Prytz som ønsker at det skal ofres i kirkene til inntekt for de trengende i Romania. Dette vekker sterke reaksjoner blant NS-medlemmer i byen, og fylkesordfører I. L. Elieson sier at jødene i Romania ikke trenger en håndsrekning fordi de besitter 60 % av inntektene i landet. Videre anklager han prost Prytz for å være ansvarsløs. NS-avisen Fritt Folk omtaler episoden, og aviser får forbud mot å omtale Israelmisjonens arbeid. (22.02.1941)