Tor Gjesdal er kalt til London for å bygge opp og lede eksilregjeringens informasjonskontor. Han blir også statsminister Nygaardsvolds presserådgiver. Gjesdal har oppholdt seg i USA siden kapitulasjonen, der han jobbet som presseattaché ved legasjonen i Washington. (20.02.1941)