Et nytt trekk i samfunnsbildet er at hushjelpene forsvinner. Mange har behov for hushjelp og har avertert etter dette, men det kommer svært lite respons. Én forklaring er at det er forholdsvis lett å få annet arbeid, blant annet for tyskerne. Hushjelparbeidet er ikke like ettertraktet som det var. (22.02.1941)