Prins Harald (til venstre) fyller 4 år. Han oppholder seg på eiendommen Pook’s Hill utenfor Washington, sammen med sin mor Märtha og sine søsken. Kronprinsessen jobber utrettelig for å hjelpe landsmenn og tale Norges sak, og hun besøker stadig norske skip, hospitaler og kirker. President Roosevelt med frue har blitt nære venner med den norske familien. På bildet har kronprinsessen og barna nettopp ankommet New York, 1940. (21.02.1941)