Utenriksminister Halvdan Koht får innvilget sin søknad av 27. januar om avskjed fra sin stilling, etter tre måneders sykepermisjon. Koht reiser til USA og blir der resten av krigen, blir opptatt med litterært arbeid og sliter med depresjon og skyldfølelse. Han bosetter seg i Washington D.C. hos datteren Åse G. Skard og svigersønnen. Trygve Lie har overtatt som utenriksminister. (21.02.1941)