Til tross for forbudet mot kongevennlig propaganda finner tyskerne stadig «leve kongen», valgspråket «alt for Norge» eller kongens monogram malt på husvegger, vinduer og gjerder. Støtten har mange former, også i form av strikkevanter. (22.02.1941) (Foto: Scanpix)