Aftenposten annonserer for tyskernes musserende vin kalt sekt. Likheten med nazistenes ideologi og ordlyd er slående: «Vinens rase og renhet gir også den tyske sekt dens særpreg». (22.02.1941) (Faksimile: Aftenposten arkiv)