Den britiske regjering uttrykker ønske om å få spesialtrente soldater også fra de norske styrker inn i sine kommandotropper for spesielle oppdrag. Den norske regjeringen svarer at man i prinsippet er enige i dette, men at rekrutteringsforholdene for tiden er så vanskelige at saken må utsettes. (05.06.1942)