Besetningsmedlemmene fra Catalina-flyet «Vingtor», som reddet to agenter fra Staveneset i Sunnfjord i mai, får overrakt Krigskorset med sverd fra kong Haakon under en seremoni i London. Utdelingen går til kaptein Finn Lambrechts, kapteinløytnant Håkon Offerdal, løytnant Bjørn Stray Tingulstad, kapteinløytnant Per Wåge Lea, løytnant Hans Rønningen, kvartermester Constantin Christensen, kvartermester Agnar Næss og kvartermester Hans Bærewahr-Hansen. Den britiske løytnant John M. Turner blir hedret for deltagelse i samme operasjon. (03.06.1942)