Hitler er på et fem timers besøk i Finland og møter den finske øverstkommanderende, Carl Gustaf Mannerheim, i en jernbanevogn. Her snakker de om fortsettelseskrigen, der Finland er i krig med Sovjet, og styrken i det sovjetiske forsvaret. Et unikt lydopptak blir gjort av en tekniker fra finsk radio, som dokumenterer for ettertiden hva de snakker om. Teknikeren har gjemt en mikrofon i hattehyllen. Her kan du høre opptaket, det eneste som i dag finnes hvor Hitler snakker på normalt vis: https://okkupasjonen.no/filer/HitlerMannerheim.mp3 (04.06.1942)