Den første tobakksrasjoneringen trer i kraft. Det er utstedt over en million kjøpekort i løpet av mai. Bare de som kan bevise at de har kjøpt tobakkvarer over lengre tid får kjøpekort. Strenge kundelister sørger for at riktige personer får kjøpe tobakk. Salget skal skje innenfor kjøpmennenes maksimumsgrenser, så mye av ansvaret ligger på dem. (01.06.1942)