Forsvarsminister Ljungberg meddeles avskjed i nåde etter å ha vært permittert siden oktober. Etter forslag fra statsminister Nygaardsvold blir han i stedet utnevnt til general. Han skal fungere som Forsvarsdepartementets fullmektige i alle militære saker i Amerika. Oscar Torp blir fast forsvarsminister. (20.03.1942)