Carl Gustav Fleischer, som hadde kommandoen under slaget om Narvik, blir avsatt som sjef for Hæren og beordres til Canada som sjef for de norske styrkene der. Senere viser det seg at han skal degraderes til rollen som militærattaché. Fleischer har siden juni 1940 jobbet med å organisere den norske hæren i Skottland. Wilhelm Hansteen har overtatt som forsvarssjef for Hæren, Marinen og Luftforsvaret i Forsvarets Overkommando. (20.03.1942)