I alt 12 000 av landets 14 000 lærere har undertegnet erklæringen der de nekter å medvirke til den nazifiseringen av landets ungdom som Quisling-regjeringens lover av 5. februar la opp til. (20.02.1942)