Politidepartementet meddeler: «Foranlediget av at nordmenn under fiendtlige strandhugg folkerettsstridig er blitt bortført til utlandet, er Politidepartementet bemyndiget til å foreta sikring av det tidobbelte antall personer blant dem som vitterlig sympatiserer med fienden». (20.02.1942)