Regjeringen vedtar 22 lover og et par forordninger, blant annet “Lov om utpantingsrett for bøter som ilegges befolkningen i et distrikt”. (20.02.1942)