Etter gårsdagens avsetting av domprost Arne Fjellbu, innkaller biskop Berggrav landets øvrige biskoper øyeblikkelig til et møte i Oslo. (20.02.1942)