MS Ringstad av Oslo har blitt torpedert i Nord-Atlanteren. Kaptein Knutstad og tolv mann plukkes opp av en amerikansk jager etter fem døgn i livbåten. Under sjøforklaringen antas det at de 30 savnede som befant seg i to andre livbåter må ha frosset i hjel. De blir aldri funnet. (24.01.1942)