Ryktene har begynt å svirre om en forestående nyordning av det innenrikske styre, men det er uklart for de fleste hva som skal skje. Etter at Quisling var i Berlin i desember, har han antydet i flere taler at man snart skal ta det siste skritt mot Norges selvstendighet. Quisling går nå ut ifra at han skal bli statsminister i en selvstendig stat i forbund med Tyskland. Men enten misforstår han signalene og avtalene fra Berlin, eller så må Hitler ha endret syn, for Goebbels skriver i sin dagbok at selv om Quisling skal utnevnes til Ministerpresident «vil intet bli endret i Norges statsstruktur og Reichkommissarens stilling, men Quisling blir i prinsippet bygget inn i staten». (24.01.1942)