Det kunngjøres at det fra 1. februar skal utstedes frimerker med Quisling som motiv. (24.01.1942)