For å øke jordbruksproduksjonen, bestemmer Landbruksdepartementet at det skal gis adgang til å kreve avstått jord som ikke drives forsvarlig, det vil si i samsvar med tidligere gitte direktiver. Jordstyret avgjør om jord er å anse som “vanbrukt”. (15.01.1942)