Eduard Dietl, som var sentral i kampene ved Narvik og ble utnevnt til general for Wehrmachts bergjegertropper i Norge, blir stasjonert i Finland som øverstkommanderende for de tyske styrkene i Nord-Finland og på Murmanskfronten. Ferdinand Schörner forfremmes til generalløytnant og overtar kommandoen av bergjegerne i Nord-Norge. (15.01.1942)