Den norske legion, bataljonen med nordmenn som ønsker å kjempe mot Sovjetunionen på tysk side, oppretter en egen rekruttskole, den såkalte Grefsrudleiren i Botne kommune sørvest for Holmestrand. Skolen består først av fire kompanier, men blir redusert til ett i løpet av høsten. (15.01.1942)