Bærum innfører, som den første kommune i landet, rasjonering av poteter. Rasjonen er 440 gram per dag. Oslo og en del andre byer følger senere eksempelet med rasjoner som varierer fra 1,5 til 2 kilo i uken. I Bergen og andre steder viser det seg at kjøpmennene ikke har nok poteter til å dekke rasjonene. (15.01.1942)